onsdag den 11. november 2009

Småt er også godt

I følge Politken og Jyllandsposten er administrationen ikke blevet billigere i de nye kommuner. Omkostningerne et steget i de nye storkommuner i forhold til de gamle små kommuner. Stordriftsfordelene, som ellers var guleroden i sammenlægningen, blev oversolgt og er udeblevet.

Samtidigt kan vi læse i Berlingske, at lukkede skoler koster elever og kroner. Eleverne er blever langt dyrere i de kommuner, der har lukket eller sammenlagt flere skoler. Samtidigt er antallet af elever i privatskoler vokset markant. Der er konsekvensen af flere kommuners massive skolelukninger og – sammenlægninger, viser de komunale nøgletal.

Folkeskolen repræsenterer en umådelig vigtig komunal opgave. Den er vigtig for lokalsamfundet, da mange lokale aktivitere har sit udgangspunkt i og omkring skolen. Derfor at det vigtigt at bevare alle kommunens 13 folkeskoler. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare Høsterkøb Skole som en to-spors skole op til 6. klasse. Ved kommunalvalget den 17. november er det derfor afgørende for kommunens økonomi at stemme konservativt, hvis man som ansvarlig borger ikke ønsker, en højere skatteprocent.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar