onsdag den 11. november 2009

Småt er også godt

I følge Politken og Jyllandsposten er administrationen ikke blevet billigere i de nye kommuner. Omkostningerne et steget i de nye storkommuner i forhold til de gamle små kommuner. Stordriftsfordelene, som ellers var guleroden i sammenlægningen, blev oversolgt og er udeblevet.

Samtidigt kan vi læse i Berlingske, at lukkede skoler koster elever og kroner. Eleverne er blever langt dyrere i de kommuner, der har lukket eller sammenlagt flere skoler. Samtidigt er antallet af elever i privatskoler vokset markant. Der er konsekvensen af flere kommuners massive skolelukninger og – sammenlægninger, viser de komunale nøgletal.

Folkeskolen repræsenterer en umådelig vigtig komunal opgave. Den er vigtig for lokalsamfundet, da mange lokale aktivitere har sit udgangspunkt i og omkring skolen. Derfor at det vigtigt at bevare alle kommunens 13 folkeskoler. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare Høsterkøb Skole som en to-spors skole op til 6. klasse. Ved kommunalvalget den 17. november er det derfor afgørende for kommunens økonomi at stemme konservativt, hvis man som ansvarlig borger ikke ønsker, en højere skatteprocent.

tirsdag den 10. november 2009

Bagrundshistorie på politken.dk

Politken.dk har netop udgivet en baggrundshistorie om min vej til kommunalpolitk. Du kan læse den her http://politiken.dk/indland/article830122.ece

mandag den 19. oktober 2009

En konservativ stemme er en grøn stemme

Rudersdal Kommune er et fantastisk naturskønt smørhul. Det skal vi passe på. Vi skal bevare de grønne områder og det naturlige dyreliv i kommunen. Vi skal skåne naturen for kemiske midler, så de ikke trænger ned i grundvandet. Vi skal fremme økologien i skolerne, og lærer vores børn økologiens betydning for miljøet, som f.eks. når man køber én liter økologisk mælk frem for en ikke-økologisk, sparer man 200 liter grundvand for mødet med sprøjtegifte.

Rudersdal Kommune skal være med til at sikre, at CO2 udslippet reduceres med 20% fra alle kommunale bygninger over de næste fem år. Ikke alle skoler kan fremvise et optimalt energiregnskab. En konservativ stemme er med til at sikre, at der arbejdes målrettet hen mod, at alle skolerne bliver energirenoveret, så det er slut med utætte lokaler.

Beskyttelse af naturen og miljøet er en konservativ hjerte- og mærkesag.

onsdag den 30. september 2009

Sund mad til alle eleverne i Folkeskolen

Socialdemokraterne ønsker gratis mad til alle skoleelever i kommunen, for derigennem at højne folkesundeheden. Hvem skal så lige betale for det ? Det er da ikke rimeligt at alle kommunens skatteborgere skal være med til at betale for børnenes frokost. Forældrene i Rudersdal Kommune er fuldt ud i stand til at sørge for frokost til deres børn. Det skal ikke være en skattefinansieret opgave!

Hvad vi derimod skal sørge for, er at alle skolerne har en kantine så eleverne har mulighed for at købe et sundt måltid mad og frugt i pauserne. Vi må jo erkende, at der er dage hvor madpakken godt kan blive lidt kedelig, fordi vi ikke lige fik købt ind dagen forinden, hvor vi kom sent hjem fra jobbet og forretningerne var lukkede pga. en forældet lukkelov. Driften af kantinerne kan fint indpasses som en del af undervisning, hvor klasserne på skift indgår i arbejdet med at få indkøbt, prissat og tilberedt sunde retter til den enkelte skoles elever og personale.

onsdag den 12. august 2009

Lukkeloven afskaffes - endelig .....

Godt gået Lene – Dejligt at det endelig ser ud til, at vi skal have afskaffet lukkeloven. Lukkeloven har været en klods om benet for de danske forbrugere i alt for mange år. Der stilles krav til danskerne i dag, om at være fleksible i forhold til deres arbejde. Det betyder naturligt nok også, at de har behov for at kunne handle på langt mere fleksible tider. Jeg glæder mig over, at vi nu kan se frem til, at endnu et snærende bånd løsnes i dette overregulerede land!

En afskaffelse af lukkeloven må alt andet lige også give nogle gode fordele som flere arbejdspladser og forhåbentligt også lavere priser på fødevarer, når butikker må komme op med flere slagtilbud for at trække kunder til. Godt med konkurrence på de urimeligt høje priser på fødevarer vi har i Danmark.

At det også kan blive en fordel for produktiviteten kan heller ikke helt udelukkes, når dansker får mulighed får selv at planlægge hvornår de vil købe ind. Historisk set har der været velfærdsgevinster ved en liberalisering af lukkeloven – især i form af øget fleksibilitet for forbrugerne.

En ændring af lukkeloven burde også kunne få flere af kommunens borgere til at handle i lokalt og ikke i supermarkeder på vej hjem fra arbejde. Med en afskaffelse af lukkeloven vil det blive langt lettere for kommunes borgere at lægge langt flere af deres indkøb lokalt, og dermed være med til at holde gang i de lokale butikker.

Men nu vokser jo træerne ikke ind i himlen, for i stedet for lukkeloven må vi trækkes med en ny helligdagslov, hvor der fast vil skulle være lukket på 13 helligdage hen over året. Hvor længe mon vi så skal vente på at komme af med den lov, så vi kan få helt frie rammer, som vores svenske broder folk er så heldig at have?

mandag den 3. august 2009

Nej til solarier i kommunale bygninger

Det er med stor undren jeg læser Borgmester Erik Fabrins holdning til kommunale solarier i kommunale centre og haller. Det stemmer jo ikke overens med den kommunale sundhedsprofil, hvor der bl.a. er bestemte regler for hvad der må serveres i caféerne i kommunale haller og centre.

Den internationale kræft-forsker gruppe (IARC) har netop klassificeret Solarier som værende lige så farlige, som det at ryge cigaretter. Resultaterne viser, at risikoen for at udvikle kræft stiger med 75%, når den kunstige sols kunder er under 30 år.

Den kommunale sundhedspolitik angiver seks temaer, hvor kommunen ønsker at gøre en forskel – her er rygning et af dem. Temaerne dækker direkte eller indirekte over de risikofaktorer, som påvirker de mest udbredte folkesygdomme som f.eks. kræftsygdomme. En indsats mod risikofaktorerne er nødvendig, fremgår der også af politikken.

Det er altså i modstrid med sundhedspolitikken, når Borgmester Erik Fabrin ikke vil fjerne solarier i kommunale bygninger.

Lad os følge eksemplerne i Kalundborg og Hvidovre og få fjernet cancergrillerne i kommunale bygninger.

torsdag den 18. juni 2009

Urimelig diskriminitation af fodboldbørn


Bestyrelsesmedlem af
Skjold Birkerød Fodbold

Igen ser det ud til, at fodboldbørnene i Skjold Birkerød Fodbold skal diskrimineres og nedprioriteres i forhold til tildeling at træningstid i Multihallen. Det bedste Folkeoplysningsudvalget har kunnet tilbyde var, at Multihallen kan anvendes når den ikke blev brugt af andre! Det kan være meget svært at basere træning på, at der måske er ledigt om søndagen. Og hvad når der ikke er ledigt? Skal vores små børn på 5 år så træne ude i frost og snevejr om vinteren ? Det kan en ansvarlig kommune da ikke mene !

I forbindelse med byggeriet af vores Multihal var det ikke let at være fodboldspiller på Birkerød Stadion. Men vi holdt ud, for det hele blev jo meget bedre når hallen var færdig, og så skulle vi træne i den flotte hal. Adgangsforholdene var ikke optimale og slet ikke for vores små børn. Dagen kom, hallen stod færdig og banetiderne skulle fordeles. Uvist af hvilken årsag blev fodbold nu kun betragtet som en udendørssport og skulle derfor ikke prioriteres på lige fod med andre sportsgrene.

Det forhold, at fodbold i forhold til Multihallen betragtes som en andenrangssport er en urimelig diskrimination. Fodbold er på lige fod med tennis en helårssport. At vi i årevis har måtte nedprioritere indendørsfodbold på grund af banemangel, til stor skade for vore medlemmer, er intet argument for, at vi skal nedprioriteres i forhold til andre. Indendørs fodbold er en gammel sport, med stævner og turneringer, og vi ønske at få samme prioritet som andre. Vi kan ikke forsvare, at vores børn skal sendes ud i vinterkulden. De små fodboldspillere må have samme prioritet og banetid som andre, der spiller indendørs.

Ovenstående bidrager stærkt til vores fornemmelse af, at kommunen mangler forståelse for, at Birkerød Stadion har været vores hjemsted i årtier, og at vi føler, at vi bliver betragtet som pariaer der helst skal gemmes væk.

Forholdene på Birkerød Stadion er blevet meget forbedret. Vi har 2 kunststofbaner, der muliggør træning hele året for ungdoms- og voksne spillere og en flot ny opvisningsbane. Græsbanerne er blevet forbedret og vi er pt. i gang med at få skiftet lysanlæg på de to kunststofbaner. Vi har et godt samarbejde med personalet omkring forskellige forbedringer på stadion. Det sætter vi meget stor pris på. Men vi må fastholde vores ønske om, at fodbolden, specielt børnefodbolden, i lige så høj grad har behov for adgang til de meget forbedrede indendørsfaciliteter i Multihallen som f.eks. håndbold og volley. Hvorfor skal de voksne træne tidligt på eftermiddagen når Folkeoplysningsloven klart foreskriver, at børn og unge skal prioriteres FØR voksne. Det kan I ikke være bekendt!

I Skjold Birkerød Fodbold ser vi frem til en mere ligelig prioritering af indendørsfodbold, og vi ser frem til en positiv og åben dialog, hvor vi gerne vil indgå i et samarbejde omkring udarbejdelsen af prioriteringsregler for alle klubber i forhold til loven og den enkelte klubs antal medlemmer.