onsdag den 11. november 2009

Småt er også godt

I følge Politken og Jyllandsposten er administrationen ikke blevet billigere i de nye kommuner. Omkostningerne et steget i de nye storkommuner i forhold til de gamle små kommuner. Stordriftsfordelene, som ellers var guleroden i sammenlægningen, blev oversolgt og er udeblevet.

Samtidigt kan vi læse i Berlingske, at lukkede skoler koster elever og kroner. Eleverne er blever langt dyrere i de kommuner, der har lukket eller sammenlagt flere skoler. Samtidigt er antallet af elever i privatskoler vokset markant. Der er konsekvensen af flere kommuners massive skolelukninger og – sammenlægninger, viser de komunale nøgletal.

Folkeskolen repræsenterer en umådelig vigtig komunal opgave. Den er vigtig for lokalsamfundet, da mange lokale aktivitere har sit udgangspunkt i og omkring skolen. Derfor at det vigtigt at bevare alle kommunens 13 folkeskoler. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare Høsterkøb Skole som en to-spors skole op til 6. klasse. Ved kommunalvalget den 17. november er det derfor afgørende for kommunens økonomi at stemme konservativt, hvis man som ansvarlig borger ikke ønsker, en højere skatteprocent.

tirsdag den 10. november 2009

Bagrundshistorie på politken.dk

Politken.dk har netop udgivet en baggrundshistorie om min vej til kommunalpolitk. Du kan læse den her http://politiken.dk/indland/article830122.ece

mandag den 19. oktober 2009

En konservativ stemme er en grøn stemme

Rudersdal Kommune er et fantastisk naturskønt smørhul. Det skal vi passe på. Vi skal bevare de grønne områder og det naturlige dyreliv i kommunen. Vi skal skåne naturen for kemiske midler, så de ikke trænger ned i grundvandet. Vi skal fremme økologien i skolerne, og lærer vores børn økologiens betydning for miljøet, som f.eks. når man køber én liter økologisk mælk frem for en ikke-økologisk, sparer man 200 liter grundvand for mødet med sprøjtegifte.

Rudersdal Kommune skal være med til at sikre, at CO2 udslippet reduceres med 20% fra alle kommunale bygninger over de næste fem år. Ikke alle skoler kan fremvise et optimalt energiregnskab. En konservativ stemme er med til at sikre, at der arbejdes målrettet hen mod, at alle skolerne bliver energirenoveret, så det er slut med utætte lokaler.

Beskyttelse af naturen og miljøet er en konservativ hjerte- og mærkesag.

onsdag den 30. september 2009

Sund mad til alle eleverne i Folkeskolen

Socialdemokraterne ønsker gratis mad til alle skoleelever i kommunen, for derigennem at højne folkesundeheden. Hvem skal så lige betale for det ? Det er da ikke rimeligt at alle kommunens skatteborgere skal være med til at betale for børnenes frokost. Forældrene i Rudersdal Kommune er fuldt ud i stand til at sørge for frokost til deres børn. Det skal ikke være en skattefinansieret opgave!

Hvad vi derimod skal sørge for, er at alle skolerne har en kantine så eleverne har mulighed for at købe et sundt måltid mad og frugt i pauserne. Vi må jo erkende, at der er dage hvor madpakken godt kan blive lidt kedelig, fordi vi ikke lige fik købt ind dagen forinden, hvor vi kom sent hjem fra jobbet og forretningerne var lukkede pga. en forældet lukkelov. Driften af kantinerne kan fint indpasses som en del af undervisning, hvor klasserne på skift indgår i arbejdet med at få indkøbt, prissat og tilberedt sunde retter til den enkelte skoles elever og personale.

onsdag den 12. august 2009

Lukkeloven afskaffes - endelig .....

Godt gået Lene – Dejligt at det endelig ser ud til, at vi skal have afskaffet lukkeloven. Lukkeloven har været en klods om benet for de danske forbrugere i alt for mange år. Der stilles krav til danskerne i dag, om at være fleksible i forhold til deres arbejde. Det betyder naturligt nok også, at de har behov for at kunne handle på langt mere fleksible tider. Jeg glæder mig over, at vi nu kan se frem til, at endnu et snærende bånd løsnes i dette overregulerede land!

En afskaffelse af lukkeloven må alt andet lige også give nogle gode fordele som flere arbejdspladser og forhåbentligt også lavere priser på fødevarer, når butikker må komme op med flere slagtilbud for at trække kunder til. Godt med konkurrence på de urimeligt høje priser på fødevarer vi har i Danmark.

At det også kan blive en fordel for produktiviteten kan heller ikke helt udelukkes, når dansker får mulighed får selv at planlægge hvornår de vil købe ind. Historisk set har der været velfærdsgevinster ved en liberalisering af lukkeloven – især i form af øget fleksibilitet for forbrugerne.

En ændring af lukkeloven burde også kunne få flere af kommunens borgere til at handle i lokalt og ikke i supermarkeder på vej hjem fra arbejde. Med en afskaffelse af lukkeloven vil det blive langt lettere for kommunes borgere at lægge langt flere af deres indkøb lokalt, og dermed være med til at holde gang i de lokale butikker.

Men nu vokser jo træerne ikke ind i himlen, for i stedet for lukkeloven må vi trækkes med en ny helligdagslov, hvor der fast vil skulle være lukket på 13 helligdage hen over året. Hvor længe mon vi så skal vente på at komme af med den lov, så vi kan få helt frie rammer, som vores svenske broder folk er så heldig at have?

mandag den 3. august 2009

Nej til solarier i kommunale bygninger

Det er med stor undren jeg læser Borgmester Erik Fabrins holdning til kommunale solarier i kommunale centre og haller. Det stemmer jo ikke overens med den kommunale sundhedsprofil, hvor der bl.a. er bestemte regler for hvad der må serveres i caféerne i kommunale haller og centre.

Den internationale kræft-forsker gruppe (IARC) har netop klassificeret Solarier som værende lige så farlige, som det at ryge cigaretter. Resultaterne viser, at risikoen for at udvikle kræft stiger med 75%, når den kunstige sols kunder er under 30 år.

Den kommunale sundhedspolitik angiver seks temaer, hvor kommunen ønsker at gøre en forskel – her er rygning et af dem. Temaerne dækker direkte eller indirekte over de risikofaktorer, som påvirker de mest udbredte folkesygdomme som f.eks. kræftsygdomme. En indsats mod risikofaktorerne er nødvendig, fremgår der også af politikken.

Det er altså i modstrid med sundhedspolitikken, når Borgmester Erik Fabrin ikke vil fjerne solarier i kommunale bygninger.

Lad os følge eksemplerne i Kalundborg og Hvidovre og få fjernet cancergrillerne i kommunale bygninger.

torsdag den 18. juni 2009

Urimelig diskriminitation af fodboldbørn


Bestyrelsesmedlem af
Skjold Birkerød Fodbold

Igen ser det ud til, at fodboldbørnene i Skjold Birkerød Fodbold skal diskrimineres og nedprioriteres i forhold til tildeling at træningstid i Multihallen. Det bedste Folkeoplysningsudvalget har kunnet tilbyde var, at Multihallen kan anvendes når den ikke blev brugt af andre! Det kan være meget svært at basere træning på, at der måske er ledigt om søndagen. Og hvad når der ikke er ledigt? Skal vores små børn på 5 år så træne ude i frost og snevejr om vinteren ? Det kan en ansvarlig kommune da ikke mene !

I forbindelse med byggeriet af vores Multihal var det ikke let at være fodboldspiller på Birkerød Stadion. Men vi holdt ud, for det hele blev jo meget bedre når hallen var færdig, og så skulle vi træne i den flotte hal. Adgangsforholdene var ikke optimale og slet ikke for vores små børn. Dagen kom, hallen stod færdig og banetiderne skulle fordeles. Uvist af hvilken årsag blev fodbold nu kun betragtet som en udendørssport og skulle derfor ikke prioriteres på lige fod med andre sportsgrene.

Det forhold, at fodbold i forhold til Multihallen betragtes som en andenrangssport er en urimelig diskrimination. Fodbold er på lige fod med tennis en helårssport. At vi i årevis har måtte nedprioritere indendørsfodbold på grund af banemangel, til stor skade for vore medlemmer, er intet argument for, at vi skal nedprioriteres i forhold til andre. Indendørs fodbold er en gammel sport, med stævner og turneringer, og vi ønske at få samme prioritet som andre. Vi kan ikke forsvare, at vores børn skal sendes ud i vinterkulden. De små fodboldspillere må have samme prioritet og banetid som andre, der spiller indendørs.

Ovenstående bidrager stærkt til vores fornemmelse af, at kommunen mangler forståelse for, at Birkerød Stadion har været vores hjemsted i årtier, og at vi føler, at vi bliver betragtet som pariaer der helst skal gemmes væk.

Forholdene på Birkerød Stadion er blevet meget forbedret. Vi har 2 kunststofbaner, der muliggør træning hele året for ungdoms- og voksne spillere og en flot ny opvisningsbane. Græsbanerne er blevet forbedret og vi er pt. i gang med at få skiftet lysanlæg på de to kunststofbaner. Vi har et godt samarbejde med personalet omkring forskellige forbedringer på stadion. Det sætter vi meget stor pris på. Men vi må fastholde vores ønske om, at fodbolden, specielt børnefodbolden, i lige så høj grad har behov for adgang til de meget forbedrede indendørsfaciliteter i Multihallen som f.eks. håndbold og volley. Hvorfor skal de voksne træne tidligt på eftermiddagen når Folkeoplysningsloven klart foreskriver, at børn og unge skal prioriteres FØR voksne. Det kan I ikke være bekendt!

I Skjold Birkerød Fodbold ser vi frem til en mere ligelig prioritering af indendørsfodbold, og vi ser frem til en positiv og åben dialog, hvor vi gerne vil indgå i et samarbejde omkring udarbejdelsen af prioriteringsregler for alle klubber i forhold til loven og den enkelte klubs antal medlemmer.

tirsdag den 9. juni 2009

Godt gået Mette!

Mette Abildgaard på blot 20 år var helt klart mit foretrukne valg af kandidat til Europaparlementet 2009. Med over 13.000 personlige stemmer synes jeg hun har klaret det fantastisk godt. Desværre var det ikke nok til at få en plads i EP - selvom det på et tidspunkt så sådan ud. Så må det vel blive folketinget der står for tur næste gang?

torsdag den 23. april 2009

Konservativ fra Kajerødskolen

Artikel i Frederiksborg Amtsavis den 22. april.

Formanden for skolebestyrelsen på Kajerødskolen Gitte D’Arcy er kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i november måned. På opstillingsgeneralforsamlingen blev Gitte D’Arcy valgt som nummer fire på listen.

Gitte D’Arcy har siden 2006 været formand for skolebestyrelsen og i den perioden har hun formået at igangsætte en række initiativer med fokus på skolens og børnenes trivsel. Foråret og sommeren imødegås med særlige plantedage, for at gøre skolegården til et bedre sted at være. Høstfesten sikrer forældre, børn og lærere rystes sammen og den længerevarende forsøgsperiode med en fast frokostordning har givet større forståelse blandt børn og voksne for sammenhængen mellem sund mad og læring.

”Jeg er meget optaget af, at vores folkeskoler holder fokus på faglighed, sund kost og fysiske udfoldelse. Alle skoler i Rudersdal skal kunne tilbyde et sundt måltid mad, som eleverne skal kunne købe til en rimelig pris.”

Gitte D’Arcy fortsætter:

”Gennem utallige undersøgelser ved vi i dag, at et sundt måltid mad har stor betydning for børnenes indlæring, men det gør det ikke alene og derfor skal vi også indføre flere idrætstimer i skolen. Motion er ligeså vigtigt som sund kost og når de forhold er tilstede sammen med en høj faglighed, ja, så får vi verdens bedste børn – siger Gitte D’Arcy.

Ud over at sidde som formand for Skolebestyrelsen på Kajerødskolen er Gitte også medlem af bestyrelsen i Skjold Birkerød Fodbold med ansvar for Børneafdelingen, der omfatter ca. 600 medlemmer.

tirsdag den 17. marts 2009

Præsentation til opstillingen

Jeg vil gerne være med til at gøre Rudersdal kommune til den bedste og mest populære kommune i Danmark.

Jeg hedder Gitte D’Arcy og gift med John. Vi har to drenge, Sean og Axel på hhv. 13 og 10 år der begge går på Kajerødskolen i Birkerød.

Mine mærkesager for Rudersdal kommune er:

Børnene i Rudersdal skal have landets bedste undervisning med høj faglighed, fokus på den enkelte elev, høj IT-standard og frit skolevalg.

Og alt dette bør underbygges af sund og god kost til alle vores børn og unge. Alle skoler i Rudersdal kommune skal kunne tilbyde et sundt måltid mad som eleverne skal kunne købe til en rimelig pris. To ud af kommunens 13 folkeskoler har ikke en kantine eller tilsvarende. Dette skal etableres fra kommunalt hold. Dernæst skal vi sikre, at skolerne har et realistisk økonomisk råderum til at drive kantinerne.

Mange undersøgelser har vist hvor vigtig et sundt måltid mad er for at kunne modtage undervisning. Amerikanske undersøgelser har vist, at børn der får ringe kost er mere tilbøjelige til at blive aggressive og asociale.

Sundhed er i fokus som aldrig før, og stadigt flere børn bliver for tykke. Tallet er tredoblet de seneste 30 år, så 15% af eleverne i afgangsklasserne i dag er overvægtige. Kun ved at kunne tilbyde eleverne sunde måltider, herunder frugt og grønt kan vi være med til at forebygge en række af de store livsstilssygdomme f.eks. hjertekarsygdomme og visse kræftformer. Gode kostvaner er med til at sikre sunde borgere i Danmark.

Men god undervisning og kost gør det ikke alene. Det er vigtigt, at idrætsudøvere får de bedste vilkår for et optimalt idrætsliv med gode idrætsfaciliteter i hele Rudersdal kommune.

Motion er endnu en vigtig faktor til at styrke indlæringen i skolen. Derfor skal der flere idrætstimer på skoleskemaet og idrætsfaciliteterne på skolerne skal gøres tidssvarende.

Sunde kostvaner og motion fra børnehaveklassen er med til at sikre gode vaner resten af livet.

Rudersdal Kommune er et fantastisk naturskønt smørhul. Det skal vi passe på. Vi skal bevare de grønne områder og det naturlige dyreliv i kommunen. Vi skal skåne naturen for kemiske midler så de ikke trænger ned i grundvandet.

Og vi skal fremme økologien i skolerne, så vores børn lettere kan træffe de rigtige valg i livet, og vi skal styrke deres indlæring og fysisk form, så de får den bedste livskvalitet.

Men vi skal jo også vende blikket ud mod vores omverden. Vi er alle del af en global hverdag, og gennem en høj kvalitet i undervisningen kan vi forberede eleverne på den bedst mulige måde, til de krav som et fremtidigt internationalt videns samfund stiller.

Derfor ser jeg det som et vigtig punkt, at der etableres et tæt samarbejde mellem folkeskolerne og gymnasierne. Eleverne i folkeskolernes udskolingsdel skal kunne tilbydes undervisning på engelsk i naturfaglige fag, for derigennem at forberede dem langt bedre på et internationalt valg af uddannelsesretning.

Jeg er formand for skolebestyrelsen på Kajerødskolen i Birkerød og bestyrelsesmedlem af fodboldklubben Skjold Birkerød med ansvar for børneafdelingen, der omfatter ca. 600 medlemmer. Jeg er meget initiativrig og engageret omkring arbejdet med vores børn og unge i kommunen, og arrangerer ofte fodboldstævner for egne og eksterne klubber.

Og nu vil jeg gerne vælges til kommunalbestyrelsen!